Nationella Minoriteter

Vi uppmärksammar Nationella Minoriteter och reflekterar tillsammans med barnen kring romernas flagga i samband med att barnen färglägger egna flaggor.