Om oss

Småvisans förskola är en förskola i Kirsebergs området. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelad i två avdelningar. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Vår verksamhetsidén är att skapa en förskola som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska bedrivas med barnens behov som en utgångspunkt där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi strävar mot att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö för personalen eftersom det även medför trygghet för barnen. 

06:15Slår vi upp dörrarna och välkomnar barnen.
07:30Laddar vi upp batterierna med en ordentlig frukost.
08:00Blir vi klara med ätandet och det blir dags för en kort stund för fri lek.
08:40Har vi samling där vi går genom dagens agenda och serverar lite frukt.
09:00Delar vi barnen i mindre grupper och jobbar med aktuella teman.
10:00Är det dags för lek utomhus. Torsdagar har vi en planerad ute dag och då vi är ute mellan 09:00 och 11:00.
11:00Serveras en god och näringsrik lunch.
12:00Varvar vi ner med att de yngre får sova middag och de äldre får lyssna på en saga.
13:00Är det dags för lek och skapande antingen inomhus eller utomhus.
13:50Arbetar vi i små grupper med matte, språk eller gemensam lek med samarbete i fokus.
14:30Serveras mellanmål.
15:00Har vi fri lek eller utevistelse.

Småvisans förskola har öppet måndag till fredag mellan 07:00-17:00.
Vid behov kan vi ordna med öppettid till 18:30.