Våra ledord

Tygghet – Genom att fokusera på att bygga relationer med vårdnadshavarna och barnen kan vi också skapa trygghet. Barnen ska känna sig trygga, sedda, lyssnade på och att vi tillsammans ska ha roliga dagar på förskolan. Då kan vi och barnen vara oss själva, känna oss trygga och stolta i vår yrkesroll. 

Gemenskap – Vi ska stötta uppmuntra, inkludera, jobba mot samma mål och ha högt i tak. Vi ska vara lyhörda för varandra och våga fråga men även ta hjälp. Tillsammans är vi varandras arbetsmiljö och vårt fokus är alltid barnen. 

Utveckling – Vi ska genom att sträva mot samma mål kunna se en positiv och kognitiv och social utveckling hos barnen och kunna följa deras lärprocesser. Vi tar tillvara på barnens olika förmågor och behov. Vi som pedagoger vågar prova, lyckas och misslyckas och se konstruktiv kritik som utvecklande. 

Såhär kan en dag se ut på förskolan:

07:00

Vi öppnar förskolan och tar emot barnen som kommer. Vi erbjuder lugnare aktiviteter som består av att läsa, lägga pussel och rita.

08:00

Vi äter frukost tillsammans på avdelningen Larven. Frukosten är varierande med innehåll som smörgås, gröt, filmjölk/mjölk och flingor.

08:30

Vi klär på barnen och går ut på vår gård. Barnen erbjuds fria aktiviteter såväl som planerad undervisning.  

09:30-11-00

Vi går in och samlas för fruktstund och går igenom hur dagen kommer se ut. Varje dag ser olika ut beroende på vår planering.  Minst en gång i veckan går vi iväg till ett parkområde eller lekplats. Med vår buss kan vi även åka till biblioteket, till museum eller olika parker i stan.

11:00

Vi äter pedagogisk lunch. Lunchen kommer från en cateringfirma och består av en varierad kost med fräscha råvaror. Flera sorters grönsaker ingår alltid. Under lunch samtalar vi om dagen, om maten vi äter och om annat som händer omkring oss.

11:30

Efter lunch så sover/vilar de yngsta barnen på Larven och de andra barnen erbjuds en lugnare aktivitet antingen ute eller inne. 

14:00

Vi äter mellanmål och beroende på väder/säsong äter vi den ute  eller inne.  

14:30

Efter mellanmålet har vi fri lek inne eller ute. 

16:00

Vi tar en paus i leken och äter frukt tillsammans.

17:00

Förskolan stänger för dagen.

  
  

LARVEN 

På avdelningen Larven finns de yngsta barnen som är 1–3 år. Här fokuserar vi på trygghet, språk, omsorg och att lära oss grunderna för gruppens gemenskap, hur vi ska vara mot varandra mm. 

 

Barnen får leka och utforska miljön i sin egen takt och materialet är stimulerande för rörelse, språk, matematik, natur, teknik och skapande. Vi leker, läser, sjunger, dansar, målar, kladdar och bygger tillsammans. 

 

Pedagoger som jobbar på Larven följer barnens intressen och vi undervisar i  olika teman/projekt under året. 

 

Vår miljö är tillåtande och tillgänglig, det betyder att barnen kan nå materialet själva. Vi låter barnen upptäcka med hela kroppen genom till exempel rörelse och dans.

 

Vi har ett tillåtande klimat vilket innebär att barnen kan springa mellan avdelningarna. Detta gör att barnen känner alla pedagoger vilket skapar en trygghet och lätt övergång när de vid ett senare tillfälle ska flytta upp till Fjärilen. 

Fjärilen     

På avdelningen Fjärilen finns de äldre barnen som är 3–5 år. Larven har utvecklats till att bli en fjäril och denna barngrupp är lite större till antalet än Larvens. 

 

Barnen delas under dagen in i mindre grupper, efter ålder och behov. Precis som på Larven, arbetar även pedagogerna här med våra fyra fokusområden. 

 

De äldsta barnen arbetar i en skolförberedande grupp (5 års verksamhet), där vi utgår från pedagogiska material som syftar till lärande som de kommer att behöva vid skolstarten.  

 

Vi har tydliga lärmiljöer efter barnens intressen och behov. Allt material är tillgängligt för barnen att själva ta fram. Vi har en ateljé där barnen kan ägna sig åt skapande, ett utrymme med bygg/teknik, ett rum med spel/pussel där vi även har tillgång till digitala aktiviteter, ett familjerum med utrymme för olika rollekar mm. Miljöerna förändras kontinuerligt, när barnens intressen skiftar, förändrar vi även miljöerna och utbudet av material. 

Småvisans förskola har öppet måndag till fredag mellan 07:00-17:00.
Vid behov kan vi ordna med öppettider från 6:15- 18:30 enligt Malmö stad öppettider för förskolor.