Om oss

Småvisans förskola är en förskola i Kirsebergs området. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelad i två avdelningar. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Vår verksamhetsidén är att skapa en förskola som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska bedrivas med barnens behov som en utgångspunkt där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi strävar mot att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö för personalen eftersom det även medför trygghet för barnen. 

Så här ser oftast våra dagar ut (tiderna är ca)

07:00

Vi öppnar förskolan och tar emot barnen som kommer med en lugn  stund, vi leker, läser och följer barnens önskemål om aktivitet.

08:00

Vi äter frukost tillsammans på avdelningen Larven. Frukosten består av     ex fil, flingor, yoghurt, smörgåsar med olika pålägg, frukt, grönsaker, gröt, mjölk/vatten.

08:30

Vi går ut på gården och leker. Vi välkomnar alla barnen som kommer nu. Barnen får leka fritt med vårt utematerial och vi erbjuder även vuxenplanerade aktiviteter, som gympa/rörelse, skapande, olika lekar.

09:30

Vi går in och samlas med fruktstund, då vi berättar om vad som ska hända under dagen. Varje dag sker olika aktiviteter, då barnen oftast delas in i grupper med olika teman. Högläsning ingår i gruppernas planering dagligen. Varje vecka går vi iväg från förskolan, till ett parkområde eller lekplats. Med vår buss kan vi även åka till biblioteket, till museum eller olika parker i stan

11:00

Vi äter pedagogisk lunch. Lunchen kommer från en cateringfirma och består av en varierad meny, tillagad av bra och fräscha råvaror. Flera sorters grönsaker ingår alltid. Under lunch samtalar vi om dagen, om maten vi äter och om annat som händer omkring oss.

11:30

Efter lunch så sover/vilar de yngsta barnen på Larven och de andra barnen erbjuds en lugnare aktivitet antingen ute eller inne. Därefter får barnen som inte sover välja en aktvitet ute eller inne som vi vuxna erbjuder de. 

14:00

Vi äter mellanmål, antingen inne eller ute. Mellanmålet kan bestå av  smörgås, flingor, smoothies med skorpor, potatisbullar, pannkakor.

14:30

Efter mellanmålet fortsätter vi med lek och aktiviteter och barnen börjar  gå hem.

16:00

Vi tar en paus i leken och äter frukt tillsammans

17:00

Förskolan stänger för dagen.

  
  

LARVEN 

På avdelningen Larven finns de yngsta barnen som är 1–3 år. Här fokuserar vi på trygghet, språk, omsorg och att lära oss grunderna för gruppens gemenskap, hur vi ska vara mot varandra.  

 

Här är miljön extra viktig, barnen får leka och utforska miljön i sin egen takt och på sitt eget sätt, det finns material överallt som stimulerar rörelse, språk, matematik, natur, teknik, skapande. Vi leker, läser, sjunger, dansar, målar, kladdar, bygger tillsammans. 

Vi vuxna som jobbar här försöker följa det barnen är intresserade av och vi jobbar med olika teman under året. I vår har vi tex. jobbat med bollar på olika sätt för att det var det vi såg att barnen var intresserade av.  

 

Eftersom rutinsituationerna (mat, hygien) tar längre tid för de yngsta, använder vi dessa stunder på ett pedagogiskt sätt. Vid blöjbyte ramsar vi och samtalar, när vi äter läser vi böcker samtidigt och vi sjunger och äter frukt samtidigt.  

 

Vår miljö är tillåtande och tillgänglig, det betyder att barnen kan nå materialet själva och får prova att leka med det på olika sätt, vi låter även barnen upptäcka med hela kroppen, som att känna på målarfärgen, äta med både fingrar och bestick, smaka på leran. 

Vi gör en hel del saker tillsammans med de äldre barnen på förskolan, så att de äldre kan få vara förebilder för de yngre och för att vi vill att förskolans gemenskap ska blomma. 

Fjärilen    

På avdelningen Fjärilen finns de äldre barnen på förskolan som är 3–6 år. Larven har utvecklats till att bli en fjäril och denna barngrupp är lite större till antalet än Larvens. 

 

Här börjar vi arbeta lite mer strukturerat med tydliga rutiner och en ökad del vuxenstyrda aktiviteter, även om barnens egen lek och skapande fortfarande får ta stor plats. 

 

Barnen delas under dagen in i mindre grupper om ca 4–6 barn, efter ålder och behov. I dessa grupper ägnar man sig åt aktiviteter som utgår från barnens intressen och vad vi vuxna har sett att de behöver utveckla. Det kan vara språk, rörelse, lek. 

 

De äldsta barnen arbetar i en skolförberedande grupp, där vi utgår från pedagogiska material som syftar till lärande som de kommer att behöva vid skolstarten.  

Vår planering utgår alltid från förskolans läroplan och de intressen och behov vi ser i barngruppen. 

 

Lärmiljöerna är uppbyggda i olika områden/rum i rummen. Allt material är tillgängligt för barnen att själva ta fram. Vi har en ateljé där barnen kan ägna sig åt skapande, ett utrymme med bygg/teknik, ett rum med spel/pussel där vi även har tillgång till digitala aktiviteter, ett förskolebibliotek, ett familjerum med utrymme för olika rollekar. Miljöerna förändras kontinuerligt, när barnens intresse skiftar, förändrar vi även miljöerna och utbudet av material. 

Småvisans förskola har öppet måndag till fredag mellan 07:00-17:00.
Vid behov kan vi ordna med öppettider från 6:15- 18:30 enligt Malmö stad öppettider för förskolor.