Månadens grönsak

Månadens grönsak är morot. Vi introducerar månadens grönsak genom Sapere-metoden. Hur känns den? Hur luktar den? Hur smakar den?