Välkommen till Småvisans Förskola i Kirseberg

Om oss

Småvisans förskola är en förskola i Kirsebergs området. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelad i två avdelningar. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Aktuellt

Larven

På Småvisans har vi 2 åldersindelade avdelningar. På Larven går de yngsta barnen. Lärmiljöerna är viktiga, de inspirerar till lek …

Kompisböckerna

Nu jobbar vi med att repetera kompisböckerna, som vänta på din tur. Vi läser boken, samtalar om innehållet och sedan …
Den 4 maj 2020 öppnade vi dörrarna på Småvisans Förskola. Tiden har gått väldigt fort och vi har inte hunnit …

Vision

Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att
vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.  
Vi arbetar för att nå vår vision genom att fokusera på trygghet,
gemenskap och utveckling för barnen såväl som för personalen.