Välkommen till Småvisans Förskola i Kirseberg

Om oss

Småvisans förskola är en förskola i Kirsebergs området. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelad i två avdelningar. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Aktuellt

Den 4 maj 2020 öppnade vi dörrarna på Småvisans Förskola. Tiden har gått väldigt fort och vi har inte hunnit …

Nu kör vi igång!

Nu är det äntligen dags att slå upp dörrarna för Småvisans Förskola! Etableringskontrollen är genomförd och vi har tillstånd att …
Vi har äntligen fått svar från Miljöförvaltningen om att lokalen är godkänd för förskoleverksamhet! Kvar återstår etableringskontrollen från Förskoleförvaltningen innan …

Vision

Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att
vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.  
Vi arbetar för att nå vår vision genom att fokusera på trygghet,
gemenskap och utveckling för barnen såväl som för personalen.