Välkommen till Småvisans Förskola i Kirseberg och Västra Hamnen

Kirseberg

Småvisans förskola på Kirsberg ligger på Högamöllegatan 18. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelade på två avdelningar, Larven och Fjärilen. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Västra Hamnen (Nyhet)

Under augusti 2023 öppnade Småvisans Förskola en ny enhet på Lilla Varvsgatan 22. Förskolan har plats för 20 barn. Området är omringad av fina lekplatser och parker så som Sollekplatsen, Fullriggarlekplatsen och Varvsparken. 

 

Generation Pep

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är generation-pep.jpg

Från och med augusti 2022 ingår Småvisans förskola i Generation Pep som är framtaget av Generation Pep. Generations Pep syfte är att stötta förskolor till att jobba mer med rörelse och hälsosam mat som en naturlig del av förskolans verksamhet. Läs mer om Generation Pep under ”Om oss

Aktuellt

Förra veckan hade vi en utomhus samling där vi tog oss tid att prata om brandsäkerhet och vår utrymningsplan. Detta …
Inskolningar kommer att ske fortlöpande under flera veckor för att varje barn ska få en lugn och trygg inskolningsperiod. Rekrytering …
Småvisans Förskola i Västra Hamnen välkomnar er till Öppet hus den 8 juni mellan kl:17-19.

Vision

Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att
vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.  
Vi arbetar för att nå vår vision genom att fokusera på trygghet,
gemenskap och utveckling för barnen såväl som för personalen.