Välkommen till Småvisans Förskola i Kirseberg

Om oss

Småvisans förskola är en förskola i Kirsebergs området. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelad i två avdelningar. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Aktuellt

Fjärilen

På avdelningen Fjärilen finns de äldre barnen på förskolan som är 3–6 år. Barnen delas under dagen in i mindre …
Tyra är en app som används i vår förskolan för att hantera dokumentation och kommunikation på ett modernt och digitalt …

Larven

På Småvisans har vi 2 åldersindelade avdelningar. På Larven går de yngsta barnen. Lärmiljöerna är viktiga, de inspirerar till lek …

Vision

Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att
vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.  
Vi arbetar för att nå vår vision genom att fokusera på trygghet,
gemenskap och utveckling för barnen såväl som för personalen.