Månadens Grönsak

Vi arbetar med Generation Pep där vårt syfte är att jobba mer med rörelse och hälsosam mat. Vi har minst två utevistelser per dag i kombination med rörelsestund som till exempel miniröris. Vi introducerar månadens grönsak varje månad, detta för att medvetet och aktivt få barn att smaka och lära känna olika grönsaker och frukter.