Urvalsgrund

Alla barn är välkomna i vår verksamhet oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionshinder och bakgrund. Kösystem kommer att gälla om det inte finns tillgänglig plats för den sökande.

Vi använder oss av 2 urvalsgrunder:

  1. Syskonförtur: I första hand så har syskon till barn på vår förskola förtur i kön.
  2. Kötid: I andra hand så avgör tiden man stått i kön dvs från att man anmält sig skriftligen till oss.

Vi kommer att meddela föräldrar om plats genom e-post eller brev. Information om inskolningsrutiner kommer även att meddelas.