Klagomål

Klagomålshantering

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i verksamheten. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Om det är något som inte motsvarar era förväntningar eller om ni är missnöjda med vår förskola bör ni framföra era klagomål i första hand till pedagogerna på avdelningen. Om missnöjet skulle kvarstå kan ni vända er till rektorn. Om ni fortfarande skulle vara missnöjda kan ni vända er till förskoleförvaltningen.

Det går även att vara anonymt om man så vill det.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.
Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.
Inom 10 arbetsdagar skall rektorn återkoppla till er. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi orsaken till fördröjningen.