91 % av vårdnadshavarna är nöjda med Småvisans Förskola!

Under våren 2022 har vårdnadshavare till barn på Småvisans förskola fått svara på frågor om förskolan.

Minst 1 gång om året skickar Småvisans förskola en enkät med 10 frågor till vårdnadshavarna så att de ges möjlighet att vara med och påverka sitt barns förskola.

Frågorna har koppling till förskolans uppdrag utifrån skollag och läroplanen. Frågorna är direkt tagna från Malmö Stads förskoleenkät och tolkas precis som Malmö stads enkät.

Vi är välda nöjda och stolta att presentera en del av reslutatet som ni kan utläsa nedan. Ett förbättringsområde är att vi behöver bli bättre med att visa vårdnadshavarna att barnen får vara med och bestämma i verksamheten.

  • Under vårens enkät deltog ca 80% av vårdnadshavarna, vilket är en positiv ökning med 25 %.

  • 100% upplever att personalen är välkomnande
  • 92 % upplever att barnen lär sig nya saker på förskolan.
  • 91% av vårdnadshavarna svarade att de är nöjda med förskolan och detta motsvara 22 av 24 deltagande.
  • 75 % upplever att barnen får vara med och bestämma.