Blue-bot i förskolan

Vi använder oss av olika uppdragskort med siffror, färger och former. Barnen programmerar Blue-boten att ta sig till den siffra eller form som visas i uppdragskortet.

Lpfö 18 – Får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande