Matematik

Räkna antal frukter och ringa i rätt svar. Här tränar barnen på att koppla ihop antal med motsvarande siffra.

Lpfö 18 – Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem