Småvisans affär

Tillsammans med barnen utvecklar vi vår lärmiljö utifrån barnens intresse av att leka affär. Vi ser det som ett bra sätt för barnen att få använda sig av språket och matematiken i lek såväl som i processen.