Nytt datum för verksamhetsstart

Vi har äntligen fått svar från Miljöförvaltningen om att lokalen är godkänd för förskoleverksamhet!
Kvar återstår etableringskontrollen från Förskoleförvaltningen innan vi kan slå upp dörrarna. Tyvärr är det ett stort tryck på Förskoleförvaltningen under våren vilket gör att de inte kan genomföra etableringskontrollen förrän i slutet av mars. Även handläggningstiden för etableringskontrollen kan ta längre tid än i normala fall. Därför blir vi tvungna att  skjuta upp verksamhetstarten till 4 maj.