Kollektivavtal

På Småvisans förskola värnar vi om våra medarbetare. Vi är väl
medvetna om att våra medarbetare är vår absolut viktigaste tillgång!
Vårt mål är att skapa en så trygg arbetsplats som möjligt för att vi
vet att det i slutändan ger mest tillbaka till våra barn. Vi har redan
nu innan starten anslutit oss till arbetsgivarorganisationen KFO
vilket innebär att Småvisans förskola är en arbetsplats med ett
kollektivavtal. Detta är bara ett i ledet för att skapa den bästa
arbetsplatsen i förskolebranschen.