Naturvetenskap och teknik

Vårt nya fokusområde är under april-juli Naturvetenskap och teknik. Vår undervisning riktar sig på hållbar utveckling vilket samverkar med vår hälsoprofil. Barnen fick introduktion i Håll Sverige Rent för att sedan gå på skräpjakt i vårt närområde. Barnen sorterade och klassificerade de olika fynden innan vi skapade fritt med dem. Syftet är att ge barnen möjligheten att återanvända ett redan tillverkat material och ge dem kunskapen i att det är mycket bättre för miljön än att köpa nytt.