Mer om Småvisans Förskola Västra Hamnen

Småvisans Förskola i Västra Hamnen kommer att erbjuda plats för ca 20 barn i åldrarna 1-5 år i en nyrenoverad och fräsch lokal som är omgiven av fina parker och lekplatser.

I verksamheten kommer det att arbeta 4 utbildade pedagoger och en rektor.

Pedagogerna kommer att dela upp barnen i mindre grupper varje dag baserat på barnens ålder, utveckling och behov. Vi kommer även att bedriva en 5 årsverksamhet för de barn som ska förberedas inför skolstarten.

All undervisning sker utifrån läroplanens (Lpfö18) strävansmål. För att säkerställa att alla barn får ta del av läroplanens huvudmål har vi utformat 4 fokusområden som vi systematiskt arbetar med under ett läsår. De 4 fokusområdena är matematik, social samvaro, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik. Under varje område lägger vi ut individuella dokumentationer i vår förskoleapp Tyra där vi följer det enskilda barnets lärprocesser.

Vårdnadshavarna kan följa sitt barns utveckling, ta del av information och kommunicera med förskolan via Tyra.

Vi inväntar beslut från Malmö stad innan vi kan öppna upp dörrarna, preliminär verksamhetstart är Måndagen den 3 Juli. Vi kommer att uppdatera er så fort vi har fått besked.