Idén att starta förskola väcks

Intresset för att starta förskola började med att det i samhället hördes kritik mot långa väntetider och dåliga förhållande i förskolan.

Genom att läsa och fördjupa oss i läroplanen för förskolan insåg vi värdet av att i tidig ålder arbeta med barns utveckling och ge de förutsättningarna att lyckas.

Vår verksamhetsidé är att skapa en förskola som ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska bedrivas med barnens behov som en utgångspunkt där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.