På Småvisans Förskola använder vi Tyra

Tyra är en app som används i vår förskolan för att hantera dokumentation och kommunikation på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på förskolan. Med Tyra kan pedagogerna effektivisera sitt arbete och ägna mer tid åt barnen.

Du som vårdnadshavare kan lägga in ditt barns schema i appen, göra frånvaroanmäla och kommunicera med förskolan via appen. Tyra har en bloggfunktion där vi uppdaterar dig vårdnadshavaren veckovis med bilder och text om barnens vardag på förskolan.

Läs mer om hur Tyra kan hjälpa dig få en inblick i ditt barns vardag under denna länken tyra.se