Majskolv

I måndags fick barnen titta, lukta och smaka på en majskolv. De tyckte den smakade som majs, sött och gott. Vi pratade om hur majs blir till och hur man ska odla dem för att de ska pollinera sig. Några av barnen visste vad pollinering är och att bi och humlor gör detta när de äter på blommor. Sedan fick alla en handfull med popcornmajs och plantera i vår utelåda.

Genom denna aktiviteten har vi arbetat med 7 mål från Läroplanen Lpfö18

Uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

-Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling