Källsortering

Under promenaden upptäckte barnen olika färger på husen: rosa, blå och grön. På vägen stannade vi vid affären och källsorterade tillsammans med barnen.

  • Barnen får förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ökar deras omsorg om vår gemensamma miljö