Välkommen till Småvisans Förskola i Kirseberg

Småvisans förskola ligger på Högamöllegatan 18 i  Kirseberg. Förskolan har platser för 32 barn och är uppdelade på två avdelningar, Larven och Fjärilen. Lokalen har en egen gård som är omringad av grönska och det finns en varierad miljö där barnen ges olika möjligheter till lek och lärande. I direkt anslutning till lokalen finns den mäktiga Garnisonsplanteringen som har en stor lekplats.

Generation Pep

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är generation-pep.jpg

Från och med augusti 2022 ingår Småvisans förskola i Generation Pep som är framtaget av Generation Pep. Generations Pep syfte är att stötta förskolor till att jobba mer med rörelse och hälsosam mat som en naturlig del av förskolans verksamhet. Generation Pep har sedan 2016 arbetat för att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Forskning visar att fyraåringar i Sverige sitter stilla hälften av sin vakna tid. Barn når inte upp till den rekommenderade mängden fysiskt aktivitet per dag. Likaså är det få barn som äter tillräckligt av till exempel frukt och grönsaker. Goda levnadsvanor minskar en rad sjukdomar senare i livet och med anledning av detta har vi på Småvisans förskola beslutat att ge våra barn de bästa förutsättningarna vi kan för ett aktivt och hälsosamt liv. Vi ska:

  • Ha minst två utevistelser per dag.
  • Ha minst en pedagogledd rörelsestund per dag som till exempel tabata, hinderbanor och miniröris.
  • Vår mat ska följa de Nordiska Näringsrekommendationerna.
  • Medvetet och aktivt undervisa kring hälsa och kost för att bidra till en  hållbar utveckling. 
  • Vill ni veta mer om Generation Pep klicka på länken https://generationpep.se/sv/

Våra fokusområden

Förskolan arbetar under ett läsår efter 4 fokusområden: Socialt samspel, Språk och kommunikation, Matematik och Naturvetenskap och Teknik. Utöver detta arbetar vi också med andra delar från läroplanen så som digitalisering, Barnkonventionen och värdegrundsarbete.

Aktuellt

Funnys äventyr

5-årsgruppen åkte på äventyr till Funnys. I det stora sagolandskapet fick vi bland annat besöka Mumindalen, och hälsa på Alfons …

Månadens grönsak

Månadens grönsak är morot. Vi introducerar månadens grönsak genom Sapere-metoden. Hur känns den? Hur luktar den? Hur smakar den?

Nationella Minoriteter

Vi uppmärksammar Nationella Minoriteter och reflekterar tillsammans med barnen kring romernas flagga i samband med att barnen färglägger egna flaggor.

Vision

Tillsammans med föräldrarna ska vi främja barnens utveckling till att
vara aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar.  
Vi arbetar för att nå vår vision genom att fokusera på trygghet,
gemenskap och utveckling för barnen såväl som för personalen.